Regulamin hurtowni Blurr.pl

Regulamin hurtowni Blurr.pl
Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony hurtowni internetowej ASK Spółka z O.O. jest firma:
ASK Spółka z O.O.
Techniczna 4
20-151 Lublin
NIP: 7123286428
REGON: 061668727
KRS: 0000503559
EORII: PL 712328642800000
Nr rejestrowy: 000003357
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Konta jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych 
  osobowych przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce
  prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest prowadzenie Konta. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania 
  podejmowane na żądanie Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu
  danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do prowadzenia Konta. Niepodanie danych oznacza, że Usługodawca nie będzie mógł świadczyć
  usługi prowadzenia Konta.
 4. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. Konto zostanie usunięte przez Usługobiorcę lub Usługodawcę na żądanie Usługobiorcy
  2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, związanych z Kontem;
  3. zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes 
   Usługodawcy
  w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 5. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania 
   dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Usługodawcę).
 6. W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą.
 7. W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Usługobiorca może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Rejestracji na stronie www.blurr.pl mogą dokonywać wyłącznie przedsiębiorcy, tzn. firmy i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zamierzają zapoznać się z 
  ofertą administratora w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Zalogowanie się na stronie www.blurr.pl, a także prowadzenie procesu zamówienia wymaga rejestracji. Sklep Blurr prowadzi sprzedaż hurtową dla podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą.
 1. Rejestracja na stronie www.blurr.pl oznacza jednocześnie zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
 1. Wszystkie oferowane produkty są nowe, wolne od wad prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek Polski.
 1. Po zalogowaniu klient ma dostęp do następujących funkcjonalności sklepu:
  • podgląd aktualnych cen netto oraz brutto
  • cen produktów przed oraz po rabacie
  • stawka VAT
  • stan magazynowy / dostępności towarów
  • dostęp do materiałów marketingowych - zdjęcia, opisy, specyfikacje produktów,
  • dostęp do plików integracyjnych - CSV, XML, API
 1. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę, po uprzednim zalogowaniu się na konto.
 1. Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie zdjęć oraz opisów oferowanych produktów na wskazanych przez klienta stronach internetowych.
 1. Płatności
  • Dostępne formy płatności:
 • Przedpłata na konto firmy- odpowiednia kwota przelewana jest na konto przed wysyłką. Przelew należy wykonać po otrzymaniu od nas faktury/faktury pro formy. Wysyłka 
  następuje po zaksięgowaniu wpłaty od Klienta lub przesłaniu potwierdzenia przelewu e-mailem do opiekuna handlowego którego dane kontaktowe dostępne są po zalogowaniu
  się na swoje konto zakupowe.
 • Szybkie płatności Przelewy24 - płatność obsługiwana za pomocą operatora Przelewy24, trafia do Nas natychmiast po jej zrealizowaniu.
 • Płatność odroczona SolexPay - płatność odroczona do 30 dni, należy dokonać jej spłaty przed upływem daty podanej przy realizacji płatności. Klient nie ponosi żadnych opłat z 
  tytułu odroczenia płatności do 30 dni
  • Konto bankowe BNP Paribas Bank
   • numer rachunku: 93 1750 0012 0000 0000 3539 7318
 1. Dostawa
Wysyłka towaru dostępnego w magazynie następuje zwykle w tym samym lub następnym dniu roboczym od złożenia zamówienia. 
Towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost
Przy zamówieniu powyżej 600,00 PLN netto - wysyłka gratis.
  • Wysyłka na terenie Polski:
   Standardowa przesyłka: 16,00 PLN netto
  • Wysyłka poza granice Polski:
   Koszt wysyłki paczek za granicę zależy od kraju dostawy, wagi oraz liczby paczek i jest obliczany indywidualnie dla każdego Klienta
11. Zamówienia
Główna lista z produktami zawiera takie dane jak:
  • nazwa produktu,
  • zdjęcie,
  • symbol,
  • cena netto (przed i po rabacie),
  • cena brutto (przed i po rabacie),
  • stan magazynowy:
   • W MAGAZYNIE:DOSTĘPNY/MNIEJ NIŻ 10 SZT./DOSTAWA W DRODZE/BRAK
   • WAŻNE: W przypadku gdy posiadamy na magazynie małą liczbę sztuk produktu który jest dostępny także na zamówienie, pojawi się stosowny komunikat pod 
    stanem magazynowym.
Po uruchomieniu zakładki z danym produktem otrzymywane są pozostałe informacje, takie jak: wszystkie dostępne zdjęcia, opis produktu oraz specyfikacja.
Przy wybranym produkcie należy wprowadzić pożądaną ilość i dodać go do wirtualnego koszyka. Po zakończeniu wybierania produktów należy przejść do koszyka. Jeśli zamówienie 
jest poprawnie skompletowane i nie wymaga poprawek, proszę wybrać preferowany sposób płatności, opcję dostawy oraz podać adres dostawy.
12. Reklamacje W przypadku sprzedaży między przedsiębiorcami, towar może podlegać reklamacji z tytułu gwarancji. Gwarancja stanowi dodatkowe uprawnienie, które kupujący otrzymuje od
sprzedającego lub producenta towaru w ramach dobrowolnej umowy lub oświadczenia udzielonego w formie dokumentu gwarancyjnego. Gwarancja obejmuje jedynie wady fizyczne
produktu.
Kupujący, który nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach danego rodzaju, a także nie zawiadomił hurtowni niezwłocznie o dostrzeżonej wadzie, a gdy wada wyszła
na jaw później, nie zawiadomił niezwłocznie po jej wykryciu, traci uprawnienia reklamacyjne.
Kupujący powinien zawiadomić o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia. Uprawnienia te wygasają po roku od daty wydania towaru. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie. Reklamowane produkty, które zostały uwzględnione (wymienione), zostaną wysłane razem z najbliższym zamówieniem pod warunkiem, że wszystkie faktury zostały uregulowane po
terminie.
W przypadku sprzedaży i wysyłki bezpośrednio do konsumenta na zlecenie przedsiębiorcy, na zasadach dropshippingu, ewentualne koszty i opłaty za dostarczenie reklamowanego
towaru oraz odesłanie wymienionego produktu pokrywa kupujący.
Czas rozpatrzenia reklamacji - 5 dni od daty odebrania produktu. WAŻNY KOMUNIKAT Przed wysłaniem reklamacji należy wypełnić formularz reklamacyjny, który jest dostępny po zalogowaniu, w zakładce “moje reklamacje” w profilu konta. Wszystkie reklamacje należy wysyłać na adres magazynu: ASK Spółka z oo Elizówka 60a 21-003 Ciecierzyn 13. Zwroty Nasza hurtownia nie akceptuje zwrotów towaru. Proszę pamiętać, że po złożeniu zamówienia zostanie automatycznie wystawiona faktura, i nie będzie możliwości anulowania takiego
zamówienia.
W przypadku naszych transakcji nie ma zastosowania ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez
produkt niebezpieczny - art. 10, ponieważ produkty wysyłamy na zlecenie firmy, a nie bezpośrednio do klientów docelowych.
© SolEx B2B